Moduloinnin työpaja

Tuotemallit – perinteisistä moduloituihin tuotteisiin: suunnittele ja toteuta muutokset

ModulMatch-työpajan tarkoitus on esitellä osallistujille tuotemoduloinnin periaatteita, työkaluja ja vaikutuksia.

Osallistujat testaavat erilaisia tuoterakenteita ja arvioivat niiden vaikutuksia yrityksen eri toimintoihin. Pelin kulkuun kuuluu tietoiskuja ja keskusteluja sekä tietysti erilaisten tuoterakenteiden simulointia.Tuoterakenteet simuloidaan havaintoesineillä ja materiaaleilla, joista osallistujat voivat suunnitella ja koota erilaisia ratkaisuja annettujen reunaehtojen mukaan.

Työpaja toteutetaan pelin muodossa, joka on jaettu neljään kierrokseen, joilla jokaisella on oma tarkoitus ja ohjeet. Kierrosten tarkoitus on esittää, kuinka erilaiset tuotemoduloinnin toteutukset vaikuttavat yrityksen toimintaan. Nämä kierrokset ovat lähtökohtana keskustelulle ja oppimiselle. Pelistä pidetään kirjaa ja numeeriset tulokset auttavat keskusteluissa.

Pelillä simuloidaan erilaisia tuotemoduloinnin toteutuksia ja niiden sopivuutta erityyppisiin businessmalleihin. Ratkaisujen vaikutukset kustannuksiin, läpimenoaikoihin, tuotekehityksen tehokkuuteen ja laatuun arvioidaan keskeisten tunnuslukujen pohjalta.

Pelitapahtuma on rento ja hauska. Taukoineen tapahtuma on työpäivän mittainen.

Tuotteiden modularisoinnin perusta on yrityksen strategia, ei yksittäiset toiminnot kuten suunnittelu tai valmistus. Siksi olisi hyvä, jos osallistujat edustaisivat yrityjohdon lisäksi myyntiä, suunnittelua, tuotantoa ja after-sales-toimintoja.

Pelin kulku

1. Kierros: perinteinen
• Tuotteen kehittäminen ja valmistaminen annetuilla reunaehdoilla käyttäen demoesineitä ja –materiaaleja.

2. Kierros: modulointi
• Tietoisku: moduloinnin periaatteet.
• Tuotekehitystehtävä annetuilla reunaehdoilla.

3. Kierros: moduloinnin systematiikka
• Tietoisku: moduloinnin systematiikka ja tavoitteet.
• Systemaattisen menetelmän simulointi annetuilla reunaehdoilla.

4. Kierros: uuden tuotteet kehittäminen

Loppuyhteenveto ja loppukeskustelu

Lataa esite..

”Kiinnostavaa ja hyödyllistä. Tämä koskee suoraan omia työtehtäviäni.”

Autenttinen osallistujakommentti

Kaikkien 31.12.2021 mennessä annettujen osallistujapalautteiden keskiarvot asteikolla 0-5.