Tuotteiden modulointi

Enemmän valmista vähemmällä

Asiakaskohtaisten tuotteiden suunnittelu ja valmistus ottaa joskus koville. Se kuormittaa suunnittelua ja se aiheuttaa tuotannossa monenlaista hämminkiä. Kaiken lisäksi kustannukset eivät tahdo pysyä aisoissa. Eikä aikataulut.

Tuotteiden modulointi saattaa olla ratkaisu näihin ongelmiin. Siinä tuote jaetaan enemmän tai vähemmän vakioihin rakenneosiin, moduleihin, joista voidaan nopeasti koota kuhunkin asiakastarpeeseen sopiva tuote. Koska modulit itsessään ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, niihin liittyvät kaikki sarjatuotannon edut. Ja koska lopputuote kootaan näistä moduleista, voidaan vaihtelevatkin asiakastarpeet tyydyttää yksilöllisesti.

Modulaarisista tuoterakenteista on merkittävää hyötyä, vaikka tuotteita ei muunneltaisikaan asiakaskohtaisesti.

Kuvassa on kaksi kuvitteellista saman sarjan tuotetta, Green 140 ja Green 100. Kuhunkin laitteeseen tarvitaan 15 tai 16 erilaista osaa eli nimikettä. Yhteensä näihin kahteen laitteeseen tarvitaan 29 nimikettä.

Viereisessä kuvassa on vastaavat tuotteet, Red 140 ja Red 100. Kuhunkin laitteeseen tarvitaan yhtä paljon nimikkeitä kuin Green-sarjan tuotteisiin. Mutta yhteensä näihin kahteen laitteeseen tarvitaankin vain 16 nimikettä.

Miten on mahdollista, että vastaavat tuotteet voidaan valmistaa puolet pienemmällä nimikemäärällä? Vastaus on moduloinnissa. Red-sarjan tuotteiden rakenteet ovat moduloituja. Samoista moduleista voidaan helposti koota vielä lisää tuotevariaatioita.

Alla olevassa taulukossa vielä lisää tuotesarjojen ominaisuuksia.

Tuotesarja Green Tuotesarja Red
Rakenneperiaate Tehdään raaka-aineista ja asiakaskohtaiset versiot suunnitellaan työpiirustuksineen. Tuotteet kootaan etukäteen suunnitelluista moduleista. Asiakaskohtaiset versiot kootaan moduleista.
Nimikkeitä per tuote 16 ja 15 12 ja 15
Nimikkeitä koko tuotesarjassa 29 16
Tuotteiden yhteispaino 172 102
Tuotannon läpimenoaika per tuote 4 tuntia 30 minuuttia
Tyypillinen toimitusaika 1 viikko 1 päivä

Moduloi - ja paranna kannattavuutta

Kun tuotesarjan nimikkeiden määrä pienenee, nimikkeiden valmistusmäärät kasvavat. Ylläolevassa esimerkissä Red-sarjan nimikkeitä valmistetaan kaksinkertainen määrä Green-sarjan nimikkeiden määrään verrattuna. Tästä seuraa välittömästi 10-20% kustannusetu. Lue lisää...

Moduloi - ja toteuta asiakkaasi toiveet

Tietysti “pitkästä tavarasta” tekeminen antaa vapaat kädet asiakaskohtaisille ratkaisuille. Mutta oikein tehtynä modulointi ei rajoita tuotevalikoimaa. Kymmenistä moduleista saa jo tehtyä tuhansia erilaisia tuotteita. Tehokkaasti ja nopeasti. Lue lisää...

Moduloi - ja myy enemmän

Moduloitujen tuotteiden ostaminen on helpompaa. Asiakas voi valita valmiiksi mietittyjä yhteensopivia vaihtoehtoja eikä ole pelkoa toimimattoman prototyypin saamisesta. Moduloitujen tuotteiden hinnoittelu on selkeää. Lue lisää...

Moduloi - ja menesty isompiesi seurassa

Isoilla kilpailijoillasi saattaa olla suuret tuotantovolyymit ja sitä kautta hyvät mahdollisuudet hintakilpailuun. Moduloimalla tuotteesi voit olla ketterä ja samalla saat suuren tuotantovolyymin edut. Lue lisää...

Moduloi - ja lyhennä toimitusaikaa

Kun rakenteet on oikealla tavalla moduloitu, niiden valmistaminen käy nopeammin. Alihankkijoiden käyttö vakiomodulien valmistamiseen on ihan toista kuin täysin räätälöityjen rakenteiden tilaaminen. Läpimenoajat saattavat muuttua jopa kuukausista viikoiksi. Lue lisää...

Moduloi - ja paranna laatua

Tuotteiden laatu paranee, kun tuotteet valmistetaan vakiomoduleista eikä niiden tekemistä tarvitse joka kerta opetella. Laadun paraneminen on väistämätöntä. Lue lisää...

Moduloi - ja kehitä tuotteitasi tehokkaasti

Kun tuotekehitys kohdistuu moduleihin, kehitystyön tulokset näkyvät kaikissa tuotteissa, jossa kyseiset modulit ovat käytössä. Sen lisäksi, että tuotekehitys on tehokasta, siihen vapautuu resursseja nopeutuneesta asiakassuunnittelusta. Lue lisää...

Moduloi - ja suunnittele nopeammin

Moduloiduilla tuotteilla asiakaskohtaisen suunnittelutyön määrä minimoituu. Ja samalla nopeutuu. Lue lisää...

Moduloi - ja valmista helpommin

Kun tehdään asiakaskohtaisia tuotteita “pitkästä tavarasta”, tulee tuotantovaiheessa esiin sen seitsemänlaista ongelmaa ja virhettä. Nämä jäävät menneisyyteen, kun tuotteet valmistetaan moduleista. Lue lisää...

Moduloi - ja tee tulosta jälkimarkkinoinnilla

Useat menestyvät yritykset tekevät huolto- korjaustoiminnalla parempaa tulosta kuin uusia tuotteita myymällä. Modulointi helpottaa tämän liiketoiminta-alueen hyödyntämistä ja auttaa ansaitsemaan enemmän. Lue lisää...

Moduloi - ja hyödynnä tietotekniikka

Tietotekniikka tehostaa monia yrityksen toimintoja myynnistä suunnittelun ja tuotannon kautta jälkimarkkinointiin. Modulaariset tuoterakenteet mahdollistavat tietotekniikan täysimittaisen hyödyntämisen. Lue lisää...

Me autamme moduloimaan

Me olemme kymmenien vuosien kokemuksella auttaneet asiakkaitamme kehittämään parempia ja edullisempia tuotteita. Anna meidän auttaa sinuakin ottamaan ratkaisevat askeleet parempaan kannattavuuteen ja lisääntyvään myyntiin.

Lue lisää ModulPlan-palvelusta