Koulutukset ja työpajat

Kiinnostaako tuotteiden modulointi ja sen mukanaan tuomat hyödyt? Meiltä saat tietoa moduloinnin vaikutuksista ja sen tekemisestä.

Oletko järjestämässä yritystilaisuutta ja haluat sinne mielenkiintoisen esitelmän? Ota yhteyttä.

Koulutuspalvelumme on kehitetty jakamaan tietoa tuotteiden moduloinnista. Luennot, seminaarit, artikkelit ja koulutus informoivat asiasta kiinnostuneita ja luovat pohjaa kehityshankkeiden onnistumiselle.

Peruskurssi

Tuotemoduloinnin peruskurssi auttaa sinua ymmärtämään moduloinnin parhaimmat hyödyt ja tutustuttaa tuotetiedon hallintaan. Peruskurssilla käydään läpi moduloinnin hyötyvaikutukset yrityksen eri toimintoihin ja prosesseihin. Käsitellään systemaattiset menetelmät tuotteiden moduloimiseksi ja digitalisaation hyödyntäminen. Yritysesimerkkejä. Kurssille voi osallistua usean yrityksen edustajia. Kurssipaikka valitaan tapauskohtaisesti.

Sisältö:

 • Modulointi – mitä se on ja miksi 30 min
 • Moduloinnin vaikutukset 45 min
 • Moduloinnin systematiikka 45 min
 • Tuotetiedon hallinnan perusteet 45 min
 • Tuotetiedon hallintajärjestelmä 30 min
 • Keskustelua

Yrityskurssi

Yrityskurssilla sovelletaan peruskurssin tuotemoduloinnin tietoja ja menetelmiä sekä konseptoidaan kehityshanketta ja sen vaikutuksia yritykseesi. Yrityskurssista tehdään kirjallinen yhteenveto. Kurssi pidetään asiakasyrityksen tiloissa.

Sisältö:

 • Yrityksen nykytilanne ja kehityspotentiaali
 • Moduloinnin vaikutukset yritykseesi
 • Digitalisaation hyödyntäminen
 • Suuntaviivat kehitysprojektille

Kesto: yksi aamupäivä tai iltapäivä

ModulMatch-työpaja

ModulMatch-työpaja esittelee osallistujille tuotemoduloinnin periaatteita, työkaluja ja vaikutuksia. Osallistujat testaavat erilaisia tuoterakenteita ja arvioivat niiden vaikutuksia yrityksen eri toimintoihin. Pelin kulkuun kuuluu tietoiskuja ja keskusteluja sekä tietysti erilaisten tuoterakenteiden simulointia.

Lue lisää

Seminaari

Tuotemoduloinnin seminaari yrityksen johtoryhmälle. Seminaari koostuu kolmesta osasta:

 • Alustus tuotemoduloinnista, sen menetelmista ja vaikutuksista. Esimerkkejä toimialoilta ja tuotteista, joita voi pitää asiakasyrityksen verrokkeina.
 • Johdettu keskustelu ennalta määriteltyjen aiheiden ja kysymysten pohjalta. Keskustelun aiheet määritellään etukäteen yrityksen toimintakenttään ja problematiikkaan sopiviksi.
 • Seminaaritapahtuman jälkeen osallistujille toimitetaan yhteenveto keskustelusta, johtopäätöksistä ja referenssitiedoista.

Seminaari antaa selkeän käsityksen tuotemoduloinnin mahdollisuuksista ja mahdollisista sudenkuopista kyseessä olevassa yrityksessä.

Alustus ja keskustelu yht. 2 h. Yhteenvetoraportti 3 päivän aikana seminaaritapahtumasta.

Luento: Tuotemoduloinnin mahdollisuudet

Kuinka on mahdollista parantaa tuotteen tai palvelun laatua ja samalla tuottaa sitä pienemmillä kustannuksilla? Asiantuntijamme kertoo tuotteiden moduloinnista ja sen vaikutuksista tuotteita valmistavissa yrityksissä. Miten sen avulla asiakas saa haluamansa tuotteet nopeammin ja laadukkaampina? Ja jopa edullisemmin.

 • perusteet
 • tuotemoduloinnin vaikutukset
 • yritysesimerkkejä

Luento on modulaarinen ja se koostetaan osallistujien mukaan. Eri versiot ammattilaisille ja asiaan vasta tutustuville. Kesto 40 min.

ModulMeeting

Järjestämme yrityksessänne maksuttoman ModulMeeting-tilaisuuden, jossa asiantuntijamme ja yrityksenne vastuuhenkilöt kartoittavat tuotemoduloinnin vaikutuksia ja potentiaalia yrityksessänne. ModulMeeting kestää 1,5-2 tuntia ja teidän puoleltanne siihen osallistuu 3-5 suunnittelun, myynnin, tuotannon ja taloushallinnon avainhenkilöä.

ModulMeeting on tarkoitettu herättämään keskustelua tuotemoduloinnin laaja-alaisista vaikutuksista. Siinä käydään läpi yrityksen toimintaketjua myynnistä suunnittelluun ja tuotannosta asennukseen ja samalla kartoitetaan mahdollisia pullonkauloja. Lisäksi ideoimme parannusehdotuksia ja arvioimme niiden vaikutuksia toimintaan ja talouteen.

Hinta: matkakulut

Artikkelit

Tarvitsetko ammattilehteesi mielenkiintoisen artikkelin moduloinnista ja siihen liittyvistä kokemuksista? Ota yhteyttä niin järjestämme sisältöä julkaisuusi.