tietokone.jpg

Moduloi - ja hyödynnä tietotekniikka

Tietotekniikka on systemaattista tekniikkaa. Se edellyttää kuitenkin, että myös sillä hoidettavat asiat ovat systemaattisia.

Erilaiset tuote- ja myyntikonfiguraattorit eivät toimi, jos tuotteita ei ole kehitetty sellaisiksi, että niistä voidaan automaattisesti suunnitella asiakkaalle sopiva ratkaisu. Automaattista tarjouslaskentaa ei voi saada toimimaan, jos tarjouksia ei pystytä muutenkaan tekemään kuin arvaamalla.

Yrityksessä oli otettu käyttöön erittäin tehokas suunnittelujärjestelmä, jolla kaikki asiakaskohtaiset suunnitelmat saatiin tehtyä tunneissa verrattuna aikaisempaan tapaan, joka vei viikkoja.

Vuosien mittaan huomattiin, että järjestelmällä ajauduttiin helposti suunnittelemaan sellaisia ratkaisuja, jotka olivat kalliita tai muuten hankalia toteuttaa. Nopea ja tehokas suunnittelu aiheutti ylimääräisiä tuotantokustannuksia ja toimitusaikojen pitenemistä, koska tuotteiden rakenteet olivat liian vapaasti muokattavissa ja suunnittelujärjestelmä tuotti aivan liikaa variaatioita.

Tuotteiden oikeanlainen modulointi ja järjestelmälliset tuoterakenteet antavat hyvät mahdollisuudet hyödyntää tietotekniikkaa myynnissä, suunnittelussa, tuotannossa, taloushallinnossa ja jälkimarkkinoinnissa.

ModulPlan_Logo2.jpg 

ModulPlan-palvelumme auttaa hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuudet. Lue lisää >>