Konepajan digihyppäys tuotetiedon hallintaan

Paavo Kujala

VM-Works Oy valmistaa kaivinkoneiden lisälaitteita Alajärvellä. Tuotteilla on pitkät perinteet ja ne ovat hyvin tunnettuja markkinoilla. VM-Works Oy laittoi tuotetiedon suoraan paperilta digimuotoon – ja mitä siitä seurasi

VM-Works Oy:n moduloidut tuottet muodostavat tuotesarjan, jossa hyödynnetään yhteisiä osia mahdollisimman paljon.

VM-Works Oy:n omistajat Mika-Matias Huttula ja Ville Ahvenkoski ostivat Tarkoret Oy:ltä kaivinkoneiden lisälaitetuotteet keväällä 2016. Ensimmäisen tilikauden aikana sisään ajettiin liiketoimintamallin toimintoja ja tuotteet valmistettiin vielä vanhojen paperisten piirustuskaavojen turvin.

Yrittäjillä oli tarve kehittää yritystään: vanha optinen polttoleikkauskone alkoi olla tiensä päässä ja levyosien leikkaus oli ollut tuotannon pullonkaulana jo jonkin aikaa. Oli mentävä eteenpäin. Vanhat paperikaavat skannattiin digitaaliseen cad-muotoon ja ne nimettiin järjestelmällisesti keväällä 2017. Piirustusten digitaalisuus mahdollisti investoinnin uuteen nykyaikaiseen tietokoneohjattuun plasmaleikkuriin. Se päästiin ottamaan käyttöön heinäkuussa 2017. Jo muutaman viikon aikana oli levyosien leikkauksen pullonkaula hävinnyt. Enää ei ollut osista puutetta ja tuotanto toimi.
Siirtymävaiheessa osa- ja piirustustietoja ylläpidettiin tietokantaohjelmassa muutaman kuukauden, mutta aika nopeasti tuli esille, ettei pelkkien cad-tiedostojen ja kansioiden varaan voi jäädä. Tuli selvä tarve tuotetiedon hallintajärjestelmälle. Siihen he valitsivat Aras Innovator PDM-järjestelmän edullisuuden, helppokäyttöisyyden ja nopean käyttöönoton vuoksi. Pääosa piirustusten ja osien tiedoista siirrettiin järjestelmään lokakuussa 2017. Järjestelmässä muodostettiin osista kokoonpanojen modulit ja niistä koottiin valmistettavien tuotteiden tuoterakenteet. Vanha paperilla ollut tuotevalikoima oli erittäin hyvin sopiva suoraan moduloitavaksi tuotetiedon hallintajärjestelmään. Tämä PDM järjestelmä otettiin heti tuotantokäyttöön. Alussa järjestelmä täydentyi tilaus kerrallaan, mutta jo muutamien päivien päästä voitiin järjestelmään lisätä myös tilattujen tuotteiden rinnakkaismallit. Näin järjestelmän tietomäärä kasvoi nopeasti. Sen käyttöönotto ei kuitenkaan hidastanut tuotantoa, vaan päinvastoin nopeutti uusien tilausten käsittelyä, koska uudet tuotteet olivat jo lähes valmiina järjestelmässä.

Tuotetiedon hallintajärjestelmä on asennettu operaattorin pilvipalveluun ja sitä käytetään internet-selaimen avulla yrityksen kahdessa toimipaikassa sekä ulkopuolisella suunnittelutoimistolla. Suunnittelijan rooli on luoda järjestelmään tuotteiden tuoterakenteet ja niiden piirustukset.

Toiminta tehostui monella tavalla

Tuotemoduloinnin ja hyvän tuotteistuksen ansiosta uusien tuotteiden kehittäminen on nopeaa ja asiakaskohtaiset räätälöinnit on helppo toteuttaa. Ilman tuotteiden modulointia ja tuotetiedon hallintajärjestelmää se olisi toivottoman työlästä. Siitä oli yrityksen historiassa ihan riittävästi kokemusta.

Osavalmistaja löytää järjestelmästä helposti tilauskohtaisten tuotteiden tuoterakenteet ja piirustukset, joiden tiedostot sitten siirretään plasmaleikkurille. Leikkauksen kustannustehokkuutta on parannettu oleellisesti siitä mitä aikaisemmalla menetelmällä saavutettiin. Nyt osien valmistuksessa on kapasiteettia ja toiminnot voidaan tehdä järjestelmällisesti, esimerkiksi teräslevyjen leikkauksen optimointi voidaan tehdä tarkemmin. Loppukokoonpanossa tuotanto ei myöskään pysähdy enää niin kuin aikaisemmin saattoi käydä puuttuvan osan takia.
Toimitusjohtaja Mika-Matias Huttula on erittäin tyytyväinen digi- ja laiteinvestointiin. ”Tuotteiden valmistus on nopeampaa, kun tuoterakenne on järjestelmässä.” kertoo Huttula.