Tehokasta tuotekehitystä

Paavo Kujala

Miten suunnata rajalliset tuotekehitysresurssit, jotta panostuksesta saataisiin maksimaalinen hyöty? Sattumanvarainen kehitystyö parantaa kyllä tuotteita, mutta työn oikea kohdistaminen auttaa vielä enemmän.

Tuotekehitystä tehdään yleensä kahdesta syystä. On keksitty uusi idea, tuote tai palvelu, joka pitäisi kehittää myyntikuntoon. Tai sitten olemassa olevia tuotteita halutaan kehittää ja niiden tuottoa, laatua tai myyntiä halutaan kohentaa. Yleensä kyseessä onkin jo tuotannossa olevien tuotteiden tuotekehitys.

Uudessa ideassa saattaa ehkä olla hyvät tulevaisuuden näkymät, mutta myös omat riskinsä, niin onnistumisen kuin rahoituksenkin suhteen. Onko sitten tuotekehitys tehty, kun on uusi idea, tuote tai palvelu on saatu markkinoille? Joskus on näinkin voinut käydä. Tuotekehityshanke on päättynyt ja tuote on ehkä saatu markkinoille, myyntiin ja tuotantoon. Tuote voi olla vielä hyvinkin keskeneräinen, tulee reklamaatioita ja valituksia. Tuotteen valmistus ei ole hioutunut, tuotanto voi olla enemmän tai vähemmän asiakaskohtaista räätälöintiä.

Markkinoilla ja tuotannossa olevien tuotteiden tuotekehitys on mitä parhain satsaus yritykseltä omaan tulevaisuuteen. Tuotteet ovat asiakaskunnalle jo ehkä hyvinkin tuttuja ja esimerkiksi lisäarvon tuottaminen asiakkaille uusilla tuoteominaisuuksilla voi olla jopa helppoa, edullista ja tehokkaampaa kuin uuden tuotteen tuotekehitys. Tuotannossa olevien tuotteiden kannattavuutta voidaan parantaa oleellisesti, jos tuotekehityspanokset kohdistetaan oikein.

Mitä sitten olemassa oleville tuotteille voi tehdä? Tuote on markkinoilla ja homma luistaa. Mutta onko kukaan miettinyt, olisiko vielä jotain parantamisen aihetta. Onko nimikkeiden määrä optimaalinen, voidaanko valmistusaikaa lyhentää tai voitaisiinko asiakaskohtainen tuote suunnitella nopeammin ja helpommin. Voisiko laskea tarjoukset nopeasti, varmasti ja oikein? Vai ravisteletko tarjouksen tiedot hihasta? Miten hallitset tehokkaasti tuotteiden tietomääriä, dokumentointia, piirustuksia ja tuoterakenteita?

Kannattaisiko suunnata tuotekehitys modulointiin?

Tuotekehitysprosessi on monesti aika haastava homma. Tarvitaan projektisuunnitelma, projektiorganisaatio, projektipäällikkö jne. Lisäksi monimutkaisen tuotteen laaja tuotekehitysprojekti voi olla kovasti resursseja kuluttavaa. Aikaa kuluu ja valmista ei oikein tahdo tulla.

Oletko ajatellut, että jos tuote olisi jaettu selkeästi pienempiin osiin, moduleihin, kehityspanokset voitaisiin kohdistaa tarkemmin yhteen osa-alueeseen kunnolla. Tuotekehityskohde olisi hyvin rajattu riittävän pieni kokonaisuus, osa, kokoonpano tai moduli. Kun samoja moduleita on käytetty useissa tuotteissa, tuotekehitys vaikuttaa kaikkiin niihin tuotteisiin automaattisesti.

Tuotteiden modulointi tehostaa myös monivaikutteisesti yrityksen kannattavuutta. Tuotemoduloinnin avulla tuotteiden kannattavuus paranee ja samanaikaisesti kiertonopeus lisääntyy. Tästä seuraa sijoitetun pääoman tuoton erittäin nopea kasvu.

Moduloitujen tuotteiden tuotekehitys on tehokasta

Kun tuotekehitys kohdistuu moduleihin, kehitystyön tulokset näkyvät kaikissa tuotteissa, joissa kyseiset modulit ovat käytössä. Kehitystyön vaikutukset näkyvät laajasti koko tuotevalikoimassa, ei ainoastaan yhdessä tuotteessa.
Eräässä asiakasyrityksessämme tuli tarvetta tuoteparannukselle. Kysymyksessä oli kolme saman muotoista osaa eri kokoisina; pieni, keskikokoinen ja iso. Yrityksen tuotteet oli moduloitu kohtalaisen hyvin ja heillä oli käytössään tuotetiedon hallintajärjestelmä. Uudet osat lisättiin omiin kokoonpanomoduleihinsa, joita oli viisi kaikissa kokoluokissa. Eli moduleita päivitettiin yhteensä 15 kpl. Näitä moduleita oli käytetty n. 50 eri lopputuotteessa. Siis kolmen osan parannuksella saatiin kehitettyä 50 tuotetta paremmiksi. Aika hyvin.